jr_7__0088

 

jr_9__0214b

 

4__0039b

 

4__0427b

 

4__0301b

 

jr_6__0096

 

6__0237

 

4__0265

 

1__0287

 

5__0060

 

2__0172b

 

3__0087

 

jr_8__0062

 

10__0115

 

jr_7__0162

 

Photography Rodach & Bingham
Model Jolina
Styling Sylvia Paula Weber
Hair & Make Up Nadine Hermann